Europeiska investeringsbanken ger ett lån på 10 miljoner euro till Flexenclosure

Stockholm den 13 december 2017

Europeiska investeringsbanken (EIB) har undertecknat ett låneavtal om 10 miljoner euro med Flexenclosure – ett svenskt företag som producerar högteknologi för IKT-industrin – för att stödja företagets verksamhet inom området för forskning och utveckling samt företagets tillväxtstrategi. EIB:s lån till Flexenclosure har möjliggjorts tack vare Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), som är kärnan i Investeringsplanen för Europa. Investeringsplanen inleddes av EIB-gruppen och Europeiska kommissionen för att öka den europeiska ekonomins konkurrenskraft.

Mobiltelefoni, uppkopplade fordon, e-handel, finansiella transaktioner och sakernas internet genererar allt större mängder data som måste hanteras närmare de människor som skapar och konsumerar dem. Efterfrågan på pålitlig nätverksåtkomst och datahantering ökar därför snabbt runt om i världen, och Flexenclosure, som designar och tillverkar datacenter och strömförsörjningssystem till telekommunikationsanläggningar, har oerhört goda förutsättningar att rida vidare på denna nya våg av ekonomisk tillväxt.

EIB-finansieringen med stöd av Efsi kommer att främja forskningen och utvecklingen när det gäller Flexenclosures prefabricerade moduldatacenter eCentre och intelligenta hybridkraftsystem eSite liksom företagets globala tillväxtstrategi. Företagets system är fullständigt integrerade och modulära, de är fabrikstestade för högsta tillförlitlighet och är anpassningsbara till lokala förutsättningar.

”Nya möjligheter i utvecklingsländer börjar med uppkoppling av människor, det vill säga uppkoppling av dem som inte längre deltar i det ekonomiska livet”, säger Alexander Stubb, EIB:s vicepresident med ansvar för EIB:s finansieringsverksamhet i de nordeuropeiska länderna. ”Genom vårt lån kommer Flexenclosure att kunna främja hållbar utveckling i några av de mest avlägsna områdena på vår planet. Det kan leda till en bättre framtid, framför allt för ungdomar, samtidigt som stöd ges till tillverkare inom EU och den europeiska IKT-industrin.”

”I flera länder runt om i världen – framför allt i utvecklingsländer – är ekonomisk tillväxt och välstånd allt mer beroende av att det finns tillgång till el, mobil anslutning och datahantering”, säger David King, Flexenclosures vd. ”Detta EIB-lån är inte bara en bekräftelse på vår expertis på dessa områden utan ger oss också verktyg för att utnyttja möjligheterna till att konkurrera och växa på den gigantiska nya marknad som uppstår i kölvattnet av den ökade digitaliseringen i världen.”

Europeiska kommissionens vice ordförande, Jyrki Katainen, med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft säger: ”Flexenclosure är ett europeiskt företag som sprider sin innovativa, omvälvande teknik till jordens alla hörn. Jag är mycket glad över att Investeringsplanen för Europa stöder teknologiföretag, stora som små, inom flera olika sektorer.”

Flexenclosure har redan med framgång etablerat sig på olika platser i Afrika och i delar av Asien och Stillahavsområdet. På senare tid har företag vunnit ordrar för att bygga fem stora datacenter i Sydamerika, däribland i Colombia, Paraguay, Chile och Ecuador. Företaget har dessutom precis meddelat att man har ingått ett strategiskt partnerskap med den australiensiska telekomleverantören Virtuel, för att bygga upp till 20 edgedatacenter runt om i Australien.

 

 

PRESSKONTAKT:

Flexenclosure:

David King
VD, Flexenclosure
Tfn: +46 (510) 427 000
E-post: david.king@flexenclosure.com
Följ oss på Twitter @Flexenclosure

Europeiska Investeringsbanken:

Jan Gerrit Wnendt
Tfn: +352 4379 82227
Mobil: +352 691 284 340
E-post: j.wnendt@eib.org
Pressavdelning: +352 4379 21000
Pressavdelning E-post: press@eib.org
Internet: www.eib.org/press

Följ oss på något av följande sätt:

Europeiska kommissionen:

Siobhan Millbright
Tfn: +32 22957361
E-post: Siobhan.millbright@ec.europa.eu
Internet: ec.europa.eu/invest-eu
Följ oss på Twitter @EU_Commission #investEU

BAKGRUNDSINFORMATION
Om Flexenclosure:

Flexenclosure erbjuder hållbara hårdvarulösningar för internetinfrastruktur – vi designar och tillverkar prefabricerade datacenter och intelligenta kraftreglering och -övervakning system för IKT-industrin. Företaget tillhandahåller integrerade, modulbaserade och fabrikstestade system som är tillförlitliga och anpassningsbara till lokala förutsättningar samt snabba att montera och installera.

eCentre är toppmoderna, kundanpassade, prefabricerade och för-integrerade datacenter som är energieffektiva, framtidssäkra och snabba att leverera. Genom sin flexibla och lätt utökningsbara uppbyggnad, tillåter eCentre anläggandet av kapitaleffektiva datacenter som möter alla certifieringskrav,  inklusive Uptime Institute Tier IV standard.

eSite x10 är världens första system för kraftreglering och -övervakning som specialutvecklats för telekom-sajter utomhus och utifrån de särskilda krav som sådana ställer. Den patenterade eSite x10 är helt försluten och manipulationssäker med passiv kylning, och saknar både filter och rörliga delar vilket gör den underhållsfri. eSite x10 är framtiden inom utomhus system för kraftreglering och -övervakning.

Flexenclosure grundades 1989. Bolaget har produktion i Vara och huvudkontor i Stockholm. Bolaget har också kontor i Malaysia, Mexico, Myanmar och Nigeria. Bland kunderna finns ACS, Airtel, Apollo Towers, IHS Towers, Millicom, Vodacom och Zain.

Om EIB:

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål. Enbart under 2016 tillhandahöll banken närmare 1,7 miljarder euro i lån till svenska projekt.

Om Investeringsplanen för Europa:

Investeringsplanen för Europa syftar till att stärka europeiska investeringar för att skapa sysselsättning och tillväxt. Detta uppnår man genom att använda nya och befintliga finansiella resurser på ett smartare sätt, undanröja hinder för investeringar samt synliggöra och tillhandahålla tekniskt stöd till investeringsprojekt. Investeringsplanen har redan gett resultat.

De projekt och överenskommelser som hittills har godkänts för finansiering inom Efsi beräknas mobilisera 252 miljarder euro i investeringar och stödja omkring 528 000 små och medelstora företag i samtliga 28 medlemsstater. Den 13 september träffade Europaparlamentet och medlemsstaterna en principöverenskommelse om att utvidga och stärka Efsi. Överenskommelsen innebär både att Efsis löptid förlängs och att dess ekonomiska kapacitet ökar.

Senaste Efsi-siffror per sektor och land finns här. För mer information, se Vanliga frågor.