Flexenclosure får ännu en order på ett eCentre datacenter i Australien

30 juli 2018
Stockholm, Sverige

Den svenska datacentertillverkaren Flexenclosure har tagit hem ännu en order på ett eCentre datacenter från en kund i Australien.  Det är andra gången som Flexenclosure får en beställning på ett eCentre från Australien efter genombrottsordern från telekombolaget Virtutel i december förra året.

Det nya datacentret av typen eCentre kommer att bli en central del i ett projekt för att etablera samlokaliseringstjänster inom uppkoppling åt en icke nanmgiven kund. Datacentret kommer att levereras nyckelfärdigt och vara certifierat i enlighet med Uptime Institutes Tier-klassificering. Byggnationen av centret kommer att inledas omedelbart vid Flexenclosures svenska fabrik i Vara. Det färdiga centret kommer att skeppas till Australien och beräknas vara fullt driftsatt före årslutet.

Det här är andra gången som Flexenclosure får en order på ett eCentre datacenter från en kund i Australien. Flexenclosure fick sitt genombrott på den australiensiska marknaden i december förra året i samband med att man ingick ett strategisk partnerskap med det lokala telekomföretaget Virtutel. Partnerskapet innebär att Flexenclosure kommer att bygga upp till 20 eCentre edge datacenter runt om på den australiensiska kontinenten.

Ökat regionalt momentum

“Det avgörande för att vinna den här ordern var vår förmåga att erbjuda en prövad lösning av högsta klass extremt snabbt”, sager Flexenclosures vd David King. “eCentre är dock inte bara förstahandsvalet för anläggningar där det är av stor vikt att själva etableringen går snabbt; vår förmåga att ta ansvar från ax till limpa för allt från design till tillverkning, uppförande och slutlig driftsättning är en stor konkurrensfördel eftersom det gör det möjligt för våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet och slippa ägna sig åt distraherande byggprojekt.”

Flexenclosure är redan en stor etablerad global aktör genom anläggandet av datacenter på fem kontinenter världen över. Det här senaste projektet ökar bolagets momentum i Asien och Stillahavsregionen efter de tidigare vunna ordrarna på eCentre från kunder i Australia, Palau, Samoa, Fiji och Filippinerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David King
Vd, Flexenclosure
Telefon: +46 (510) 427 000
Email: david.king@flexenclosure.com

Om Flexenclosure

Flexenclosure är ett svenskt högteknologiskt hårdvaruföretag som utvecklar och tillverkar prefabricerade datacenter och avancerade kraftregleringssystem för basstationer och telekom-master. Bolagets produkter är centrala för att tillgodose det globalt kraftigt ökande behovet av databearbetning och datalagring samt uppkoppling.

Flexenclosure grundades 1989 och har produktion i Vara och huvudkontor i Stockholm. Bolaget har också kontor i Malaysia, Mexiko, Myanmar och Nigeria. Bland kunderna märks ACS, Airtel, Apollo Towers, Millicom och Vodacom. Bolagets största ägare är investeringsbolaget Pegroco Invest AB.