Flexenclosure lanserar eSite x10 – världens första hybridkraftsystem utvecklat enligt telekomstandard för utomhusbruk

Kapstaden, Sydafrika
15 november 2016

Flexenclosure, ett globalt ledande företag inom intelligenta kraftsystem för ICT sektorn, lanserade idag sitt revolutionerande nya hybridkraftsystem för telekomstationer – eSite x10. eSite x10 ger tornbolag och mobilopertörer en hållbar affärsfördel i form av högsta möjliga tillgänlighet (eng. uptime) och lägsta möjliga driftkostnad för elkraft på telekomstationer.

eSite x10 är världens första hybridkraftsystem som är utvecklat speciellt för utomhus telekomsiter och enligt telekomstandarder. Systemet är patenterat, damm- och spoltätt (IP65), samt förseglat för att förhindra manipulation. eSite x10 använder sig vidare av passiv konvektionskyla utan filter samt saknar rörliga delar och är därmed helt underhållsfritt.

Flexenclosure är ett ledande företag på marknaden för hybridkraftsystem och har levererat flera tusen eSite:s i Afrika och Asien. eSite x10 är resultatet av tre års utveckling där Flexenclosure har designat systemet från grunden för att undanröja de stora driftsmässiga utmaningar som till dags dato drabbat hybridkraftprojekt världen över.

”eSite x10 är olikt alla andra hybridkraftsystem på marknaden och dess lansering innebär att vi bryter historisk ny mark,” säger David King, VD, Flexenclosure. ”Fram tills nu, har hybridkraftsystem för telekomstationer utan stabilt elnät byggts med komponenter avsedda för inomhusbruk som i praktiken utsatts för extrema utomhusmiljöer.”

”Dessa system var inte ändamålsenliga och därmed ofta otilförlitliga. eSite x10 har utvecklats från grunden för att undanröja de driftsmässiga problemen och är, enkelt sagt, framtiden inom hybridkraft.”

Viktiga innovationer

Några av eSite x10’s viktigaste innovationer är:

  • Systemet är damm- och spoltätt (IP65) för att klara extremt klimat, samt förseglat för att förhindra manipulation.
  • Testat och certifierat enligt striktaste CE och ETSI krav
  • Patenterad “protective soft power switching” för omkoppling mellan elnät och generatorer
  • En enhetstyp för alla typer av telekomstationer förenklar installation och logistik.
  • Kompakt formfaktor gör att enheten kan bäras för hand till site.
  • Förkonfigurerad för upp till tre abbonenter med separat energimätning
  • Fullt integrerad eSite Tools för tillförlitliga nätverksdata och hållbar högsta prestanda över tid
  • 24/7 tillgänglighet (eng. ”uptime”) och industri-ledande OPEX reduktion

Underhållsfri

Försummat underhåll är idag en vanlig källa till prestandaproblem för hybridkraftsystem. eSite x10 har designats utan filter eller rörliga delar för att vara underhållsfri. Den är designad utan single-points-of-failure och använder sig av patenterad ”protective soft power switching” mellan elnät och anslutna generatorer för att ersätta mekanisk switchning och skydda enheten från potentiellt skadlig inkommande kraft samtigt som enheten kan ta in maximal kraft från anslutna källor.

eSite x10 använder uteslutande passiv konvektionskyla, vilket innebär att ingen energy slösas på aktiva kylningssystem som luftkonditionering.

Förenklad logistik

Enhetens storlek har reducerats med 75% i jämförelse med andra hybridkraftsystem och den kan bäras för hand till telekomstationen, vilket kraftigt förenklar transportlogistik och drifttagning.

eSite x10 är prekonfigurerad för att hantera alla typer av telekomstationer och har inbyggt stöd för 6 kWp solpaneler. Alla delsystem som fodras är integrerade i enheten för snabb och enkel installation. Kraftkällor, batterier, och abbonenter kopplas enkelt in i en speciell ”connection compartment” vid behov. Enhetens konfiguration hanteras remote, vilket eliminerar risken för fel vid installation.

Lägsta totalkostnad

eSite x10 har designats för lägsta möjliga totalkostnad (total cost of ownership) (TCO), med förväntad livlängd över tio år även I de mest krävande utomhusmiljöer. Eftersom enheten är underhållsfri är den inte föremål för oväntade sitebesök (eng. ”callouts”).

eSite x10 minskar dieselrelaterade kostnader med upp till 90 procent genom batterihybriddrift och solpaneler, intelligent användning av otillförlitliga elnät, samt optimal generatordrift.

När man till detta lägger lägre kostnader för transport och installation är resultatet upp till 30 procent lägre totalkostnad (TCO) jämfört med konkurrerande hybridkraftsystem.

Unik produktutveckling

eSite x10 är designats för att ge 100% drifttid (eng. ”uptime”) och har certifierats för drift i de mest krävande utemiljöer. Enheten är till tillverkad för att möta de mest rigorösa kraven från ETSI, CE, och IEC och tar certifikation enligt internationella standards till en helt ny nivå för hybridkraftsystem.

”Vi har varit i fronten av marknaden för hybridkraftsystem i många år nu och har samlat vår erfarenhet i en ny produkt som är helt anpassad för sitt syfte,” fortsätter Mr King. ”eSite x10’s hårdvara och programvara är unik och vi förväntar oss att den kommer att förändra markaden i grunden, och ge tornbolag och mobiloperatörer en hållbar affärsfödel i form av högsta möjliga tillförllitlighet (eng. ”uptime”) och lägsta möjliga driftskostnader.”

photo2-adjusted_280px

För ytterligare information vänligen kontakta:
David King
VD, Flexenclosure
Telefon: +46 510 427 000
Email: david.king@flexenclosure.com

Om Flexenclosure

Flexenclosure levererar hållbar Internet-infrastruktur för utvecklingsländer i form av prefabricerade datacenter och intelligenta hybridkraftsystem. Företagets produkter är helt integrerade, modulära, fabrikstestade för tillförlitlighet, anpassade till lokala förhållanden samt enkla att installera.

eCentre är ett modernt, kundanpassat, prefabricerat samt förintegrerat datacenter som är snabbt att ta i drift, energi-effektivt och framtidssäkert. eCentre datacenter är flexibelt, enkelt att expandera och har certifierats upp till Tier 4.

eSite x10 är världens första hybridkraftsystem som är utvecklat speciellt för utomhus telekomsiter och enligt telekomstandarder. Systemet är patenterat, damm- och spoltätt (IP65), samt förseglat för att förhindra manipulation. eSite x10 använder sig vidare av passiv konvektionskyla utan filter samt saknar rörliga delar och är därmed helt underhållsfritt. eSite är x10 framtiden inom hybridkraft.

Flexenclosure grundades 1989. Företaget är baserat i Vara, Sverige, med huvudkontor i Stockholm och marknadskontor i Malaysia, Mexiko, Myanmar, Nigeria och Sydafrika. Flexenclosure:s kunder innefattar ACS, Airtel, Apollo Towers, IHS Towers, Millicom, MTN, Vodacom och Zain.