SOOGREEN-projektet och Flexenclosure vinner CELTIC Excellence Award

22 juli 2019
Stockholm, Sverige

SOOGREEN-konsortiet har vunnit CELTIC Excellence Award for Network Technologies.  Flexenclosure är en viktig deltagare i SOOGREEN projektet för tjänsteinriktad optimering av gröna mobilnätverk (eng. Service-Oriented Optimization of Green Mobile Networks) och bidrar med världsledande expertis inom energieffektiv batteriladdningsteknik.

SOOGREEN-projektet tilldelades CELTIC Award vid CELTIC Event i Valencia den 19 juni, i samband med European Conference on Networks and Communications (EuCNC) och evenemanget Global 5G. SOOGREN fick utmärkelsen för sitt enastående arbete med reduktion av energikonsumtionen för olika mobilnätsarkitekturer. Viktiga resultat har uppnåtts inom ökning av energieffektiviteten för mobila nätverk samt reduktion av växthusgaser, vilka båda kommer att bidra med betydande miljömässiga, ekonomiska och sociala förbättringar.

”Vi har uppnått nya referenspunkter för energiutnyttjande i litiumbatterier, med betydande inverkan inom både elnätsanslutna tillämpningar och s.k. ö-drift (ej elnätsansluten),” säger Tomas Rahkonen, CTO Flexenclosure. ”Vi ser fram emot att fortsätta vår forskning och utveckling inom att ta fram nya ledande kraftlösningar för gröna telekomnätverk i utvecklingsländer.”

Som en ledande deltagare inom SOGREEN, samarbetade Flexenclosure med 13 företag från fyra länder och bidrog här med avgörande kunskap och insikter inom energieffektiv batteriladdningsteknik. Flexenclosure är ett världsledande företag inom energieffektiva kraftsystem för telekomnätverk i utvecklingsländer. Produkten eSite x10 är världens första kraftsystem som utvecklats speciellt enligt telekomstandarder för utomhusanläggningar och Flexenclosure har en stor installerad bas av eSite i Sydostasien samt i Afrika söder om Sahara.

CELTIC-NEXT är det IKT kluster inom EUREKA som fokuserar på nästa generations telekommunikation för det digitala samhället. Programmet stödjer olika projekt med både evolutionär och omvälvande innovation inom alla relevanta IKT områden, utan att begränsa projektens kreativitet eller ambitioner.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tomas Rahkonen
Chief Technology Officer, Flexenclosure
Telefon: +46 (510) 427 000
Mejl: tomas.rahkonen@flexenclosure.com

Om Flexenclosure

Flexenclosure utvecklar och levererar prisbelönta kraftregleringssystem för basstationer och telekom-master, samt datacenter för den globala IKT sektorn.

eSite x10 är världens första kraftregleringssystem som utvecklats helt enligt telekomstandarder för utomhusbruk. Den är en patenterad, försluten enhet som är skyddad mot obehörig åverkan, nyttjar passiv konvektionskyla och är underhållsfri utan filter eller rörliga delar. eSite x10 är framtiden inom kraftregleringssystem för basstationer och telekom-master.

Flexenclosure har sitt huvudkontor i Sverige och lokala kontor runt om i världen. Bolagets kunder innefattar ACS, Airtel, Apollo Towers, CenturyLink, Energy Vision, Globe Telecom, IHS Towers, Millicom, MTN, Vodacom och Zain.

Läs mer på Flexenclosure.com, LinkedIn, Facebook och Twitter.